dr Paweł Barański
lek. Paweł Barański 
specjalista ginekologii i położnictwa
Specjalista w Centrum Ginekologiczno - Położniczym ZimMed.

Starszy Asystent w II Katedrze i Klinice Ginekologii i Położnictwa
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.


Dyplomowany Menedżer Ochrony Zdrowia.
Doktor Paweł Barański w Centum Ginekologiczno - Położniczym ZimMed zajmuje się profilaktyką, diagnostyką oraz leczeniem chorób ginekologicznych żeńskiego układu płciowego oraz położnictwem.

W ZimMed doktor Paweł Barański wykonuje badania w zakresie diagnostyki prenatalnej. Posiada międzynarodowy certyfikat ultrasonograficzny: The Fetal Medicine Foundation (FMF).

Prowadzi diagnostykę ultrasonograficzną I trymestru ciąży z kalkulacją ryzyka występowania najczęstszych zespołów genetycznych, wykonuje badania II i III trymestru ciąży, z oceną budowy anatomicznej płodu, badania dopplerowskie oraz 3D/4D.

Doktor Paweł Barański wykonuje zabiegi operacyjne z wykorzystaniem nowoczesnych endoskopowych metod obrazowania stosując najnowsze techniki operacyjne. Specjalizuje się w leczeniu laparoskopowym, histeroskopii operacyjnej oraz wykonuje zabiegi z zakresu ginekologii estetycznej.

Doktor Paweł Barański jest również nauczycielem akademickim, prowadzi seminaria oraz ćwiczenia dla studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
Mariusz Zimmer
Michał Pomorski
Anna Rosner-Tenerowicz
Artur Wiatrowski
Paweł Barański
Wasyl Pasławski
Aleksandra Zimmer