dr hab. n. med  Michał Pomorski
dr hab. n. med  Michał Pomorski
specjalista ginekologii i położnictwa
Specjalista w Centrum Ginekologiczno - Położniczym ZimMed.

Adiunkt w II Katedrze i Klinice Ginekologii i Położnictwa
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.


Najlepszy absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu w 2004 r.
Doktor Michał Pomorski jest ekspertem w ocenie jakości blizny mięśnia macicy po porodzie drogą cięcia cesarskiego.  Wkład doktora Michała Pomorskiego w rozwój wiedzy i nauki na temat blizny po cięciu cesarskim, diagnostyki ultrasonograficznej tego schorzenia, implikacji klinicznych oraz operacji naprawczych zaowocował osiągnięciem tytułu doktora habilitowanego.

Doktor Michał Pomorski z wyróżnieniem obronił pracę doktorską, która dotyczyła unikatowej metody diagnostyki wydolności łożyska za pomocą ultrasonograficznych badań dopplerowskich.

W Centrum ZimMed doktor Michał Pomorski wykonuje badania w zakresie diagnostyki prenatalnej - posiada międzynarodowy certyfikat ultrasonograficzny: The Fetal Medicine Foundation (FMF).

Prowadzi diagnostykę I trymestru ciąży z kalkulacją ryzyka występowania najczęstszych zespołów genetycznych oraz wykonuje badania II i III trymestru, badania z oceną budowy anatomicznej płodu, oraz badania 3D/4D.

Doktor Michał Pomorski zajmuje się również profilaktyką oraz diagnostyką ginekologiczną. Specjalizuje się w zabiegach endoskopowych w tym laparoskopowych z zastosowaniem najnowocześniejszych metod obrazowania z wykorzystaniem najnowszych technik operacyjnych.

Doktor Michał Pomorski jest również nauczycielem akademickim,  autorem i współautorem licznych prac naukowych prezentowanych na krajowych i zagranicznych kongresach.
Mariusz Zimmer
Michał Pomorski
Anna Rosner-Tenerowicz
Artur Wiatrowski
Paweł Barański
Wasyl Pasławski
Aleksandra Zimmer