Prof. dr hab. n. med  Mariusz Zimmer
Prof. dr hab. n. med  Mariusz Zimmer
specjalista ginekologii i położnictwa
Specjalista w Centrum Ginekologiczno - Położniczym ZimMed.

Kierownik II Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Klinika kierowana przez Profesora jest ośrodkiem o najwyższym III stopniu referencyjności.


Doświadczony ekspert.

Współtwórca rekomendacji postępowania medycznego dla lekarzy ginekologów - położników.
Przebieg pracy zawodowej profesora Mariusza Zimmera:

1983 rok - ukończenie z wyróżnieniem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu, podjęcie pracy w II Katedrze i Klinice Położnictwa.

1992 rok - stopień naukowy doktora nauk medycznych, na podstawie rozprawy pt.: "Badania przepływu pępowinowego, ultrasonograficzną metodą dopplerowską w ciążach powikłanych wewnątrzmacicznym opóźnieniem wzrostu płodu (IUGR), konfliktem serologicznym w zakresie czynnika Rh, niedokrwistością ciężarnych" (promotor: prof. dr hab. n. med Janusz Woytoń)

2001 rok - stopień doktora habilitowanego, tytuł rozprawy habilitacyjnej: "Ocena gęstości unaczynienia patologicznych zmian w obrębie mięśnia macicy, za pomocą własnej metodyki z wykorzystaniem ultrasonograficznego systemu power-doppler".

od 2002 roku Kierownik Kliniki Ginekologii i Położnictwa we Wrocławiu, ośrodka akademickiego - szkoleniowego, o najwyższym stopniu referencyjności w Polsce.

w latach 2001 - 2016 konsultant wojewódzki ds. ginekologii i położnictwa województwa dolnośląskiego.

w latach 2005 - 2011 prorektor ds. dydaktyki Akademii Medycznej we Wrocławiu

w latach 1991 - 2003 sekretarz Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.

w latach 2003 - 2009 przewodniczący Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.

Prezes Elekt Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w kadencji 2018 - 2021.
Mariusz Zimmer
Michał Pomorski
Anna Rosner-Tenerowicz
Artur Wiatrowski
Paweł Barański
Wasyl Pasławski
Aleksandra Zimmer