dr Joanna Budny-Wińska
lek. Joanna Budny-Wińska 
rezydent ginekologii i położnictwa
Lekarz w Centrum Ginekologiczno - Położniczym ZimMed.

Rezydent i doktorant w II Katedrze i Klinice Ginekologii i Położnictwa
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.
Doktor Joanna Budny-Wińska w Centum Ginekologiczno - Położniczym ZimMed zajmuje się profilaktyką, diagnostyką i leczeniem chorób ginekologicznych oraz położnictwem.

Jest certyfikowanym ultrasonografistą IOTA Group.

Joanna Budny-Wińska jest asystentem i doktorantem w Zakładzie Perinatologii II Katedrzy i Kliniki Ginekologii i Położnictwa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu. Prowadzi seminaria oraz ćwiczenia dla studentów Uniwesytetu Medycznego we Wrocławiu.

Uczestniczy w kursach i konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych stale podnosząc swoje kwalifikacje.
Mariusz Zimmer
Michał Pomorski
Anna Rosner-Tenerowicz
Artur Wiatrowski
Paweł Barański
Wasyl Pasławski
Aleksandra Zimmer
Agata Pawłosek
Paweł Stelmach