dr Aleksandra Zimmer
lek. Aleksandra Zimmer 
rezydent ginekologii i położnictwa
Lekarz w Centrum Ginekologiczno - Położniczym ZimMed.

Rezydent i doktorant w II Katedrze i Klinice Ginekologii i Położnictwa
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.
Doktor Aleksandra Zimmer jest absolwentką Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, oraz laureatką Stypendium Ministra Nauki dla najlepszych studentów w Polsce.

Doktor Aleksandra Zimmer jest certyfikowanym ultrasonografistą IOTA Group - ekspertem w zakresie diagnostyki ultrasonograficznej guzów przydatków.

Szczególne zainteresowanie kieruje w stronę diagnostyki prenatalnej i patologii łożyska.

Od kilku lat zdobywa doświadczenie w zakresie ginekologii estetycznej w zakresie zabiegów wykonywanych w Centrum Medycznym ZimMed - doświadczeniem tym dzieli się na zjazdach krajowych i międzynarodowych.

Aleksandra Zimmer jest doktorantką w II Katedrze i Klinice Ginekologii i Położnictwa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu. Prowadzi seminaria oraz ćwiczenia dla studentów Uniwesytetu Medycznego we Wrocławiu.
Mariusz Zimmer
Michał Pomorski
Anna Rosner-Tenerowicz
Artur Wiatrowski
Paweł Barański
Wasyl Pasławski
Aleksandra Zimmer