dr Agata Pawłosek
lek. Agata Pawłosek 
rezydent ginekologii i położnictwa
Lekarz w Centrum Ginekologiczno - Położniczym ZimMed.

Rezydent i doktorant w II Katedrze i Klinice Ginekologii i Położnictwa
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.
Doktor Agata Pawłosek w Centum Ginekologiczno - Położniczym ZimMed zajmuje się profilaktyką, diagnostyką i leczeniem chorób ginekologicznych oraz położnictwem.

Na co dzień pracuje także w II Katedrze i Klinice Ginekologii i Położnictwa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej we Wrocławiu. Szczególnie angażuje się w diagnostykę i leczenie niepłodności, w tym w zabiegi endoskopowe narządu rodnego.

Jako lekarz położnik prowadzi zajęcia dla przyszłych mam w przyszpitalnej szkole rodzenia. Przekazuje pacjentkom wiedzę na temat rozwoju płodu i przebiegu ciąży. Udziela porad z zakresu antykoncepcji poporodowej.

Aktywnie uczestniczy w szkoleniu młodej kadry lekarskiej i studentów. Należy do Europejskiego Stowarzyszenia Lekarzy Ginekologów i Położników (ENTOG).

Bierze udział w konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych, m.in. prezentując wyniki swoich badań. Obecnie pisze rozprawę doktorską.
Mariusz Zimmer
Michał Pomorski
Anna Rosner-Tenerowicz
Artur Wiatrowski
Paweł Barański
Wasyl Pasławski
Aleksandra Zimmer